OSEBNI PODATKI IN NJIHOVO VARSTVO

Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine Biodobro je Biodobro ekološka kmetija, Jože Lipej – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Predenca 22a, 3240 Šmarje pri Jelšah. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani dobite na https://www.biodobro.eu/piskotki/

Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z izvedbo naročila so:

  • Elektronski naslov,
  • Telefonska številka,
  • Ime in priimek,
  • Naslov za dostavo oz. naslov plačnika.

Ponudnik te podatke potrebuje za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti po splošnih pogojih poslovanja:

  • Za dostavo naročenega blaga na dom kupca;
  • Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu.

Uporabniki osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen podjetju Pošta Slovenije za izvajanje dostave na dom in to samo podatke o imenu in priimku, naslovu kupca ter znesku za plačilo.

Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Kupec ima pravico, da pisno na sedež Biodobro ekološka kmetija, Jože Lipej – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Predenca 22a, 3240 Šmarje pri Jelšah, ali po e-pošti na naslov biodobro@gmail.com pošlje zahtevo za dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko kupec uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov. Kupec lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov vezanih na dostavo blaga oz. prevzem blaga ali na obdelavo sporočila iz kontaktnega obrazca.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Jože Lipej.

Če kupec ne zahteva izbrisa svojih osebnih podatkov, se ti podatki v osebni obliki hranijo le tako dolgo, dokler je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo oz. do poteka garancijskih, jamstvenih in zastaralnih rokov ter zakonsko določenih rokov hrambe, razen če to v teh določbah o varstvu osebnih podatkov ni določeno drugače. Če kupec zahteva izbris podatkov, bo upravljalec le-te izbrisal v roku 15 dni.

Osebni podatki iz kontaktnega obrazca

Osebni podatki iz kontaktnega obrazca (ime in priimek in e-mail) se hranijo tako dolgo, dokler ni dosežen namen, ki izhaja iz sporočila pošiljatelja. Ta lahko v vsakem trenutku zahteva izbris svojih osebnih podatkov.