SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE BIODOBRO

Splošni pogoji poslovanja urejajo razmerje med ponudnikom spletne trgovine Biodobro in kupcem izdelkov iz te trgovine.

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

Ponudnik je spletna trgovina Biodobro na spletnem mestu www.biodobro.eu in je del subjekta Biodobro ekološka kmetija Jože Lipej – dopolnilna dejavnost na kmetiji, ki upravlja s spletno stranjo in omogoča kupcu, da opravi spletni nakup v tej spletni trgovini.

Spletna trgovina Biodobro je spletna stran www.biodobro.eu.

Upravljavec osebnih podatkov in spletne trgovine Biodobro je Biodobro ekološka kmetija Jože Lipej – dopolnilna dejavnost na kmetiji.

Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov in drugi v Republiki Sloveniji veljavni predpisi.

Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino Biodobro.

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini naroči in kupi izdelke iz ponudbe ponudnika.

Pogodba na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZOVPot«) pogodba, sklenjena med ponudnikom in kupcem na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Prodajna pogodba je po ZOVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal kupnino.

UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini ter pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Biodobro so sestavljeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Kupec pri naročilu s potrditvijo polja »Kupite sedaj« potrdi in brezpogojno sprejme splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, ter da je seznanjen s politiko zasebnosti, obdelave osebnih podatkov in vsebino splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine.

Navedeni splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se lahko kadarkoli, brez posebne najave, spremenijo.

Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni strani Biodobro.

Ponudnik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom Evropske unije, pri čemer pa za ponudnika ciljni trg predstavlja območje Republike Slovenije.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu za čas veljavnosti teh splošnih pogojev na naslovu www.biodobro.eu na voljo naslednje informacije:
– podatki o kmetiji (firma, sedež);
– kontaktni podatki, ki kupcu ali obiskovalcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon);
– bistvene lastnosti izdelkov;
– dostopnost izdelkov;
– pogoji dostave izdelkov ter način, kraj in rok dostave oz. prevzem izdelkov;
– cene, ki so jasno in nedvoumno določene, iz katerih je jasno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške dostave ter druge morebitne dajatve;
– plačilne pogoje ter pogoje dostave, rok dostave in izvedbo storitve oziroma naročila;
– pravica in rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oziroma na izrecno zahtevo kupca;
– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi oziroma naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.

REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO

Ponudnik ne omogoča registracije kupcev. Ti tako kupujejo izdelke brez registracije.

FOTOGRAFIJE IZDELKOV

Fotografije na spletni strani so lahko simbolične in same po sebi ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Videz in barva izdelkov lahko odstopata od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.

CENE

Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka skupaj z DDV in vsemi drugimi dajatvami. Cena za enoto izdelka je cena izdelka skupaj z DDV in z vsemi drugimi dajatvami za posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji izdelkov spletne trgovine Biodobro. Vsi izdelki so označeni s prodajno ceno. Vsi izdelki so označeni tudi s ceno za enoto. Cena za enoto ni označena, če je enaka prodajni ceni.

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV, razen v primeru, ko je izrecno napisano drugače. Stroški dostave v ceno izdelkov niso vključeni. Cene se lahko razlikujejo od cene izdelkov v fizičnih trgovinah. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca.

STROŠKI IN ROK DOSTAVE

Stroški dostave (poštnina, embalažnina, delo in drugi stroški, povezani z dostavo) znašajajo najmanj 6 in največ 12 EUR, odvisno od vrednosti naročenih izdelkov. Pri nakupu nad 50 EUR nosi vse stroške prodajalec. Ti stroški dostave veljajo samo za Slovenijo.

Ponudnik dostavi naročeno blago v roku pet delovnih dni.

NAČINI PLAČILA

Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim in pravnim osebam trenutno omogoča samo plačilo po predračunu.

Kupec prejme predračun na svoj e-mail naslov z vsemi plačilnimi pogoji za nakazilo. Naročilo bo realizirano šele po prejetju kupnine na račun ponudnika.

Račun kupec prodajalcu izda ob dostavi blaga.

DOSTAVA V TUJINO

Pošiljanje naročenih izdelkov v tujino in stroški dostave se plačujejo po predračunu. Stroški dostave v države EU se zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom dostavljalca. Ti stroški se izračunajo posebej.

POSTOPEK NAKUPA

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku prek spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Vsi izdelki v spletni trgovini so kupcem na voljo do odprodaje zalog.

1. Dodajanje izdelka v košarico:

V spletni trgovini (na vstopni strani ali strani posameznega izdelka) kupec izbere izdelek in klikne na gumb ”Dodaj v košarico”. Sistem kupca obvesti, da je bil izdelek dodan v košarico. Če kupec želi nadaljevati nakup, lahko ponovno klikne gumb ”Dodaj v košarico”. Če želi kupec kupiti več enakih izdelkov, lahko to stori tako, da v spustnem meniju Količina v košarici doda ustrezno število. Če kupec želi zaključiti nakup, se s kurzorjem postavi na ikono »Košarica« v glavi spletne trgovine in nato klikne gumb »Na blagajno«. Če želi kupec predhodno videti vse podatke v košarici, klike na gumb «Prikaži košarico«.

2. Odstranitev izdelka iz košarice:

Če želi kupec odstraniti izdelek iz košarice, mora klikniti na rdeči kvadratek (z X v sredini) v košarici. Odstranitev je mogoče tudi tako, da kupec zmanjša število izdelkov v spustnem meniju košarice, kjer je navedena količina.

3. Nakupovalna košarica:

Za dokončanje naročila mora kupec izpolniti potrebna polja v zvezi s podatki plačnika. Polja, ki imajo zraven »*«, je potrebno obvezno izpolniti. Kupec lahko glede plačila izbira med plačilom po predračunu in plačilom po povzetju. Če ima kupec kupon za popust, lahko v ustrezno polje vnese kodo kupona in klikne na gumb »Unovči kupon«. V razdelku »Vaše naročilo« so prikazani naročeni izdelki, znesek kupnine, vključno s stroški dostave. Preden kupec klikne na polje »Kupite sedaj«, kar pomeni oddajo naročila ponudniku, se mora strinjati s pogoji poslovanja in obkljukati ustrezno polje. V oddelku »Dodatne informacije« lahko kupec vnese razne opombe v zvezi z naročilom.

4. Zaključek naročila:

Ko kupec klikne na polje »Kupite sedaj«, odda naročilo ponudniku. Na spletni strani se izpiše tekst »Naročilo sprejeto« oz. »Hvala. Vaše naročilo je bilo sprejeto«. Poleg tega se izpiše številka naročila, datum in znesek, način plačila ter podrobnosti naročila (izdelek in količina, znesek in način plačila, DDV in stroški dostave).

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto s podatki o naročilu.

5. Uporaba kode za popust:

Kupec izdelke, ki jih želi kupiti, doda v košarico. Kodo kupona za popust doda v ustrezno polje na podstrani »Povzetek košarice« ali na podstrani, kjer se naročilo zaključi. Ko vpišete kodo za popust, se vrednost kode za popust avtomatsko odšteje od vrednosti naročila tako, da je potrebno poravnati samo ostali znesek.

SKLENITEV POGODBE

Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec klikne na gumb »Kupite sedaj«. Pogodba je sklenjena izključno v slovenskem jeziku, nahaja pa se na sedežu ponudnika.

PREVZEM NAROČENIH IZDELKOV

Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:
– osebni prevzem po predhodnem dogovoru s ponudnikom ali
– dostava na dom.

Osebni prevzem naročila
Pri osebnem prevzemu lahko kupec naročilo prevzame po potrditvi naročila na termin, ki je dogovorjen s ponudnikom. Pri osebnem prevzemu se lahko plača le z gotovino. Osebni prevzem je brezplačen, če ni drugače dogovorjeno. Možna so plačila le v enkratnem znesku.

Dostava na kupčev dom
Dostavo na dom ponudnik izvaja v sodelovanju s pogodbenim partnerjem Pošto Slovenijo.

ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV IN KUPNINE

Skladno z določili ZOVPot ima kupec pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročila pisno obvesti ponudnika na elektronski naslov biodobro@gmail.com da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz naročila ali jo je pridobila namesto kupca tretja oseba, ki ni dostavna oseba, in jo je v ta namen določil kupec.

Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače; v nobenem primeru zaradi odstopa od pogodbe kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler ponudnik ne prejme vrnjenih izdelkov/naročila oz. dokler kupec ne pošlje dokazila, da je izdelke poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Izdelke kupec lahko vrne po pošti na naslov ponudnika. Na istem naslovu lahko izdelke vrne tudi osebno po dogovoru s ponudnikom.

Izdelki morajo biti v stanju, kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane, nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, ali se je njegova količina zmanjšala. V primeru, da je kupec izdelek že začel uporabljati odstop od pogodbe ni možen.

Priložena mora biti tudi kopija računa.

Kot kupec se smatra samo potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca ali kupca zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij ali drugih objavljenih vsebin.

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov v zvezi z naročilom ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

PRITOŽBE IN SPORI

Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci in kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov biodobro@gmail.com ali po klasični pošti na naslov: Biodobro ekološka kmetija, Jože Lipej – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Predenca 22a, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Šmarju pri Jelšah.

PRAVNO OBVESTILO

Vsa vsebina spletne strani www.biodobro.eu je zaščitena s predpisi o avtorskih pravicah in je ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

DRUGI NAČINI NAROČANJA IZDELKOV

Izdelke iz spletne trgovine in spletne strani (izdelki iz lesa) je mogoče naročiti tudi po telefonu št. +386 (0)31 876 803, po elektronski pošti biodobro@gmail.com ali kontaktnem obrazcu na podstrani Kontakt.

Biodobro ekološka kmetija
Jože Lipej – dopolnilna dejavnost na kmetiji
Predenca 22a
3240 Šmarje pri Jelšah
Maj 2020