IMPRESUM

Upravljavec spletne strani in odgovornost zanjo

Biodobro ekološka kmetija
Jože Lipej – dopolnilna dejavnost na kmetiji
Predenca 22a
3240 Šmarje pri Jelšah

Davčna številka: SI19509618
Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 2200287
Registrski organ: Upravna enota Šmarje pri Jelšah (izpostava AJPES Celje)
Zaporedna številka vpisa: 330-275/2006-5

Kontrolna organizacija:
Inštitut KON-CERT Maribor
Vinarska ulica 14
2000 Maribor

Kontrolna št. kmetije: 798
Šifra kontrolne org.: SI-EKO-001

E-mail: biodobro@gmail.com
Svetovni splet: www.biodobro.eu